Podrobné výkresy skutečného provedení stavby:

Půdorys přízemí
Půdorys podkroví
Řezy A-A, B-B
Průčelí severní a východní
Průčelí jižní a západní
Koordinační situace