Technické vybavení:
Plyn: Všechny byty jsou samostatně plynofikovány (samostatné měření spotřeby). Plyn je použit pro vaření (varná deska), vytápění a ohřev teplé užitkové vody (TUV). Pro každý byt lze samostaně uzavřít plyn jak u plynoměru (umístěný ve fasádě domu), tak před každým spotřebičem. Hlavní uzávěr plynu vč. regulátoru pro celý dům je v kiosku v oplocení (přístupný z chodníku).
Voda: Každý byt má podružný vodoměr umístěný v bytě. Společné měření pro celý dům je ve společné vodoměrné šachtě, která je umístěna ve společné komunikaci. Každý byt má instalován 1 výtokový ventil na fasádě pro zalévání zeleně (samovypouštěcí protimrazový systém). Ohřev TUV je zajištěn v nepřímo ohřívaném boileru Vailant vel. 150 l.
Kanalizace splašková: Objekty A i B majíklasickou gravitační kanalizaci do uličního řadu.
Zařizovací předměty (WC mísy a umyvadla) jsou z kolekce Laufen Group Comp., série Cubito. Vestavěné splach. konstrukce jsou vesměs od Geberitu.
V prádelně je připraveno kompletní připojovací místo pro pračku (vodovod. přípojka se zpětným ventilem, odpad se sifonem a el.zásuvka samosaně jištěná.
Kanalizace dešťová: Vzhledem k tomu, že dešťová voda musí být likvidována na pozemku vlastníka (tzv. dělená kanalizace, kde nelze dešťovou vodu zaústit do splaškové kanalizace), je svedena do dešťových vsakovacích jímek na zahradě (pod terénem).
Topení: V bytových jednotkách je provedeno teplovodní vytápění s nuceným oběhem. Zdrojem tepla je plyn. závesný kotel Vailant s plynule regulovaným výkonem 6,3 - 12 kW. Kotel je propojen s boilerem Vailant 150 l. Odkouření kotle je nucené (tzv. turbo). Otopné plochy jsou z ocelových deskových těles KERMI, typ Profil-ventil. Většina těles má termoregulační hlavici. Celý systém je řízen týdením termostatem.
Elektro - silnoproud: Každý byt má samostatné měření spotřeby (elektroměr umístěn ve fasádě domu). Hlavní přípojková skříň pro celý dům je osazena v kiosku v oplocení. Velikost jističe pro každý byt je 3x 25A. Každý byt má pak svou bytovou rozvodnici s jednotlivými jističemi a proudovými chrániči. Elektroinstalace je chráněna dle ČSN proudovými chrániči a je kompletována (vypínače, zásuvky, atd.) ze systému ABB Tango v barvě světle šedé.
V celém bytě i na venkovní fasádě jsou osazena veškerá osvětlovací tělesa s předepsanou ochranou (krytí IP).
Každý byt má na fasádě na zahradě elektr. zásuvku (gril, atd.).
Elektro - slaboproud: Do každého bytu je zavedena telefonní přípojka vč. zásuvky v obýv. pokoji. Každý byt má domácí telefon (zvonkové tablo, 2 telefony - po jednom v každém podlaží). Každý byt má samostatnou STA (teleskopický stožár s anténou pro pozemní příjem TV a přípravu pro satelitní příjem - kabel i zásuvka, chybí jen osadit satelit. parabol. anténu).

Projektová dokumentace: Kompletní projektová dokumentace (Studie, Projekt pro stavební povolení a Projekt pro provedení stavby) je uložena u vlastníka, projekt pro stavební povolení je uložen i v archivu stavebního úřadu. Kupující může obdržet kopie všech původních vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, projektu pro stavební povolení, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí. Dále kupující/nájemce obdrží návody a manuály na technické vybavení bytu.

1. stránka     2. stránka     3. stránka      4. stránka     5. stránka