Konstrukční řešení: Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z keramických bloků Porotherm tl. 24 cm, obvodový plášť tl. 44 cm + omítky. Stropy jsou prefamonolitické z keramických nosníků a vložek. Dřevěný krov je podporován ocelovými vaznicemi, příp. ocel. sloupy (pouze prostřed. byty A2/B2). Střešní krytina je tašková betonová. Mezipokojové příčky v přízemí jsou zděné a omítnuté, v patře sádrokartonové s akustickou izolací v celé ploše. Rovněž obložení šikmých stěn a stropu v podkroví je sádrokartonové.
Schodiště vč. zábradlí je ocelové (schodnice), stupně (u prostřed. bytů i podstupnice) a madlo jsou masivní dřevěné (lepené dub. desky).
Vnitřní dveře jsou bílé dřevěné, zárubně bílé, v přízemí obložkové, v podkroví ocelové typové pro sádrokarton. příčky. Kliky jsou matné nerezové, zámky dozické, v sociálkách bezpečnostní (lze otevřít z venkovní strany bez použití nářadí).
Venkovní výplně otvorů (vstupní dveře, okna, balkon. dveře, francouzská okna) jsou plastové, z 5-tikomorových profilů, z vnitřní strany bílé, z venkovní v dezénu dub, prosklené izolačními 2-skly vyplněné argonem. Otevíravé části jsou i vyklápěcí (vyjma vchod. dveří). Okenní kování je bílé. Vnitřní parapety jsou z bílých laminovaných desek.
Každý byt má přípravu pro dodatečnou instalaci krbu/krbové vložky (základ, prostup stropem).
Podlahové krytiny jsou vesměs z kvalitního PVC s vysokou odolností proti mechanickému poškození s nakašírovanou tepel. vložkou na spodu fólie (dezén: dub), podlahové lišty jsou dřevěné s fólií v dubovém dezénu. Podlahy v sociálkách (WC, koupelna, prádelna/sušárna) jsou z keramických dlažeb. Podlaha ve vstupní předsíni je provedena jako vysoce zátěžová čistící zóna (barva tm. hnědá, melírovaná).
Venkovní fasáda a vnitřní zdivo má štukové omítky s vnitřní barvou stěn a stropů bílou; venkovní nátěr fasády je barevný. Části stěn v sociálkách mají keramické obklady.

Ochrana proti korozi: Veškeré venkovní dřevo přímo vystavené dešti (oplocení, pergola) je tlakově impregnováno v autoklávu ochranným roztokem Wolmanitu (odstín šedozelený), ostatní dřevo nátěrovým systémem proti plísni/houbám a dřevokaznému hmyzu. Ocelové konstrukce venkovní (plot. sloupky HEB, konstrukce pergoly, venkovní schody, a pod.) a vnitřní ocel. prvky jsou chráněny buď žárovým zinkováním, šopováním zinkem nebo antikorozním nátěrem, klempířské prvky jsou plechové zinkované.

Protipožární ochrana: Každý byt a garáž je samostatným požárním úsekem. Žádný požární úsek (a to ani sousedních domů) nezasahuje svým požárně nebezpečným prostorem sousední byt. Domy nejsou vybaveny požární signalizací ani hlásiči kouře. V garážích je instalován 1 PHP (přenosný hasicí přístroj práškový).

Ochrana proti radonu: Před zahájením projekčních prací byl zpracován radonový průzkum pro každý byt na každé parcele zvlášť, podle kterého byl pozemek zařazen do nejběžnější kategorie ''středního radonového rizika''. Následné předkolaudační týdení měření radonu ve všech pobytových místnostech prokázalo dostatečnost kvalitního provedení izolace spodní stavby v 1. kategorii těsnosti.

Tepelné izolace: Objekty (byty) byly zatepleny tak, aby tepelné ztráty byly co nejmenší (průměrně pouhých 5,5 kW/byt). Tloušťky tepelných izolací: ve střeše 20 cm, v podlaze přízemí 12 cm, v garáži 5 cm, stěny garáže 5 cm, strop garáže 12 cm. Dále jsou tepel. izolace použity k omezení tepel. mostů v překladech. Výplň meziskelního prostoru oken je tvořena argonem.

1. stránka     2. stránka      3. stránka     4. stránka     5. stránka