Projekt domů: Autorem návrhu dvou sousedících domů (každý o 3 bytových jednotkách) byl zkušený projektant Ing. arch. Viktor Fehrer, A.A. Domy byly sice navrženy stavebně jako shodné, mají ale odlišné barevné provedení krytiny a fasády.

Dodavatelé stavby: Kompletní stavbu dodala stavební firma Tekton CZ s.r.o. (www.tekton.volyne.wz.cz), stavební dozor zhotovitele prováděl Ing. Petr Ráb, A.I.
Kuchyně dodala i namontovala IKEA Praha. Vestavěné skříně dodala i namontovala spol. AGV interiéry s.r.o. - P. Ausberger (www.agvinterier.cz)

Kolaudace a užívání stavby: Stavby byly zkolaudovány v 11/2007 a od 01/2008 užívány pro účely rodinného bydlení. Před prodejem/pronájmem je vždy jednotlivý byt vyklizen, uklizen a provedeny případné drobné opravy.

Územní plán: Současným územním plánem (www.oujesenice.wz.cz/store/001_urba.pdf) je daná lokalita Bořín určena výhradně pro bydlení (území všeobecně obytné BC3), tedy pro zástavbu rodinnými domy a objekty rezidenčního typu. Vzhledem k tomu, že se jedná o ochrannou zónu Průhonického parku, jsou zde stanoveny poměrně přísné regulační podmínky, které na druhou stranu zaručují výhodné podmínky pro klidné a nerušící bydlení (minim. výměra parcely 1200 m2, zastavěná plocha max. 20%, plocha zeleně min. 70% pozemku, výška hřebene max. 9 m). V rezidenčním území se zakazují jakékoliv ekonomické aktivity, s vyjímkou konzultačních a poradenských činností, privátních ordinací apod. Sídlo společnosti či provozovna nerušících služeb se připouští. Na jižní straně Jesenic se plánuje dopravní propojení dálnice D1 a pražského okruhu, které ač Zdiměřice nenaruší, ideálně propojí.

Aktivity v okolí: Hned v sousedství se nachází atraktivní Průhonického park (kulturní památka UNESCO!, 23 km cest, 250 ha), na který je z domů výhled, a ke kterému vede romantická cesta kolem potoka a kaple se zadním vchodem do parku. Plánuje se propojení cyklostezky a několik vodních ploch pro sportovní aktivity. Další nabídkou je nedaleký (Čestlice) největší akvapark ve Střední Evropě (www.aquapalace.wz.cz). Další informace na ofic. stránkách Obce Jesenice (www.oujesenice.wz.cz). Přímo ve Zdiměřicích byla otevřena anglická MŠ i ZŠ (Sunny Canadian School), v plánu je výstavba devitileté ZŠ.
Architektonické řešení: Jedná se o nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím, se sedlovými střechami o sklonu 40°. Celkové řešení je založeno na jednoduchém a střízlivém vzhledu. Obvodový plášť je tvořen omítkou ve 2 barevných odstínech (plus bílá). Barva střešní krytiny je šedá (abjekt A) a antracitová (objekt B).

1. stránka      2. stránka     3. stránka     4. stránka     5. stránka