Originál "Prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek", potvrzený Katastrálním úřadem a s vyznačením právní moci je uložen u prodávajícího.
Vzhledem k tomu, že dokument obsahuje privátní identifikační údaje, není volně dostupný na tomto webu.

1. stránka      2. stránka     3. stránka