Prostřední byty (A2,B2):

fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace
fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace
fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace

Krajní byty (A1,A3,B1,B3):

fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace
fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace

Ostatní fotografie:

fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace fotodokumentace

Obrázek lze zvětšit kliknutim na zmenšeninu; popisek se objeví pří namíření na miniaturu.