Zde jsou dispozice přízemí a patra jednoho domu (oba jsou shodné), každého o 3 byt. jednotkách. Bytové jednotky 1 a 3 jsou téměř totožné, mají pouze zrcadlově převrácené dispozice (liší se od sebe jen orientací k svět. stranám). Každý byt má samostatný vchod. Garáže jsou součástí pouze prostředních bytů (č. A.2 a B.2).

Jednotlivé půdorysy lze kliknutím zvětšit a vytisknout. Měřítko na obrázku se zvětšením proporciálně upraví. Přesnější výkresy skutečného provedení najdete v kapitole "VÝKRESY".